Menu

个性化系统

个性化系统

深入整合用户行为记录,构建用户偏好统一视图,为用户提供跨屏的、实时的、“千人千面”的个性化商品资讯推荐,帮助商家媒体有效提升用户的转化和生命周期价值,BPS产品可以衍生出电子商城个性化系统、移动商城个性化系统、媒体网站个性化系统、微信商城个性化系统等产品。